Kvalitetsplaner för förskolan och skolan

Läs förskolornas och skolornas kvalitetsplaner.

Varje grundskola och förskoleområde i Hallsbergs kommun har en kvalitetsplan som upprättas läsårsvis. Planen utgår från de nationella målen och har en tydlig koppling till forskning och beprövad erfarenhet.

Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

Kvalitetsplanen innehåller

  • förutsättningar
  • resultat
  • identifiering av problem
  • analys av orsaker
  • identifiering av utvecklingsområden samt insatser.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.