IT och lärande

Få information om hur vi arbetar med digitala verktyg i förskolan och skolan.

Förskolan och skolan ska spegla dagens samhälle och förbereda våra barn och elever inför ett framtida samhälle och vuxenliv.

Samhället har under de senaste decennierna genomgått en omfattande digitalisering. Det har medfört att kraven på digital kompetens hos personal i pedagogisk verksamhet har ökat. Detta avspeglar sig bland annat i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den understryker vår roll i barns digitala utveckling.

Därför eftersträvar vi att erbjuda de tekniska förutsättningar som krävs för en modern förskola och grundskola. Vi eftersträvar också en utbildning som ska göra barnen redo för ett framtida samhälle.

Vi är övertygade om att digitaliseringen innebär nya pedagogiska möjligheter. Därför eftersträvar vi strategier som säkerställer kompetenser och organisation och gör oss redo att anta dessa nya utmaningar och möjligheter.

Sedan 2014 har Hallsbergs kommun uthålligt satsat på digitala verktyg i undervisningen genom att utveckla både teknik och pedagogik. Tillgången på digital utrustning, mjukvara och infrastruktur har under denna process kontinuerligt ökat och vi har tagit stora steg framåt.

För att komma till nästa steg behöver visionen breddas och tydligare knyta an till kunskap, organisation och pedagogik. Strävan är även att

  • effektivisera arbetet, till exempel pedagogisk dokumentation och administration
  • förbättra kommunikationen inom förvaltningen och med barn, elever och vårdnadshavare.

Bildningsförvaltningens IT-plan

I IT-planen för förskolor och grundskolor presenteras central information om vårt arbete med digitaliseringen av bildningsförvaltningens verksamheter. IT-planen utgör grunden för detta arbete och redogör för central målsättning. Den konkretiserar också organisation, ansvarsområden och aktiviteter.

Bildningsförvaltningens IT-plan Pdf, 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Office 365

Verksamheterna som ingår i bildningsförvaltningen arbetar i Office 365. Det är en molntjänst från Microsoft. Skolarbeten och annat arbetsmaterial sparas alltså i molnet, på Microsofts servrar.

I Office 365 finns en plattform för lärande och en uppsättning kraftfulla verktyg. De erbjuder nya pedagogiska möjligheter och i förlängningen bättre resultat i våra verksamheter.

  • OneDrive är en lagringsyta där eleven har näst intill obegränsat lagringsutrymme.
  • ClassNotebook är en klassanteckningsbok.
  • Teams är en digital arbetsyta som samlar allt på ett ställe och på så sätt effektiviserar arbetet och undervisningen.

Fördelar med Office 365

Fördelarna med Office 365 är många. Framförallt blir det mycket enklare för elever och personal att kommunicera, dela, arbeta och spara sina dokument. Man kan också komma åt sina dokument och skriva i dem från vilken enhet som helst. Det enda som behövs är internetuppkoppling och inloggningsinformation.

Alla elever och personal i bildningsförvaltningens verksamheter får dessutom fem licenser för Office-paketet 2016. De kan alltså installera Office 2016 på sin egen dator.

I Office 365 finns ingen känslig information

Ingen känslig information får lagras i Office 365. Där lagras bara arbetsmaterial, information och material som inte omfattas av någon form av sekretess. Vårdnadshavare har ingen inloggning i systemet utan får ta del av informationen tillsammans med sina barn.

Hallsbergs kommun har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Microsoft och dess underleverantörer. I avtalet framgår att Microsoft inte får hantera personuppgifter för egna syften.

Office 365 ersätter inte Haldor

Haldor är ett system som bland annat används för

  • att hantera närvaro och frånvaro
  • kommunikation med hemmen
  • dokumentation av elevers lärande.

Det finns inga planer på att ersätta den befintliga skolplattformen Haldor med Office 365.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.