Artikeln publicerades 15 februari 2022

Sydnärkekommunerna står enade om vikten av lokal banknärvaro

Pressmeddelande: 2022-01-26

Under gårdagen skickades ett mail till ledningen för Swedbank. I en gemensam skrivelse lyfter de tre kommunstyrelseordförandena i Sydnärke vikten av lokal banknärvaro. De ber även högsta ledning inom Swedbank att ompröva sitt beslut om att stänga lokalkontoret i Hallsberg, som de anser vara ett olyckligt strategiskt beslut.

Se brev nedan som skickades igår den 25 januari.

Kontakt för mer information

Respektive kommuns ordförande i kommunstyrelsen i Askersund, Laxå och Hallsberg.

----------------------------------------------

Brev - Sydnärke 2022-01-25

Till ordförande samt ledamöter i Swedbanks styrelse.

Undertecknade folkvalda - kommunstyrelseordförande i Sydnärkekommunerna Hallsberg, Askersund och Laxå ber er att ompröva beslutet att stänga Swedbanks kontor i Hallsberg. Swedbanks kontor i Laxå och Askersund är redan stängda sedan flera år vilket är olyckligt för Swedbanks kunder i Sydnärke.

I samband med att ni aviserade stängning av lokalkontoret i Hallsberg valde Handelsbanken lokalt även att stänga sitt kontor.

I och med Handelsbankens beslut att stänga så framstår det som ett olyckligt strategiskt beslut från er sida att stänga kontoret i Hallsberg. Vi tror att om ni beslutar att ha kvar kontoret i Hallsberg så har ni goda förutsättningar att få nya kunder, inte minst eftersom ni blir den enda banken som finns kvar i Hallsberg.

Om vi förstått det rätt kommer antal anställda inte att påverkas, endast minskade lokalkostnader verkar då ligga till grund för ert beslut. Om ni som styrelse har önskemål om att hitta mindre lokaler, så kommer Hallsbergs kommun bistå på bästa sätt för att finna dessa till er.

I Hallsbergs tätort bor cirka 8 500 personer och i kommunen strax över 16 000 personer. Lägger vi sedan till det som vi kallar upptagningsområde Sydnärke, så bor det ytterligare cirka 11 500 personer i Askersund och cirka 5 700 personer i Laxå, totalt cirka 33 000 personer. Detta borde vara en god grund och underlag för att även fortsättningsvis hålla bankkontoret i Hallsberg öppet. I dessa tre kommuner finns god kollektivtrafik mellan huvudorterna vilket möjliggör att man på ett enkelt sätt kan ta sig till banken.

Som kommunstyrelseordförande i dessa tre mindre kommuner är det svårt att förstå att ni genom ert beslut väljer att vända ryggen åt Sydnärke på det sätt som ni gör. Det strider mot den uppfattning om en ansvarstagande bank som vi anser att många fortfarande har beträffande Swedbank och dess rötter i lokalsamhället och dess olika sammanslutningar och organisationer. Att möjliggöra att en bank med ett fysiskt bankkontor finns fördelat på tre kommuner som samverkar och har goda kommunikationer borde ligga i linje med att värna en levande landsbygd.

Vi noterar att Swedbank finns kvar i flera andra mindre kommuner, till exempel Flen där det bor cirka 16 400 personer och i Vingåker cirka 9 100 personer och Gnesta cirka 11 400 personer. I dessa trakter känns det som man värnar det lokala. Våga göra detsamma avseende Sydnärke.

Vi ber er att åter överväga ert beslut om stängning av lokalkontoret i Hallsberg och bjuder in er till dialog med oss om vilket behov vi tillsammans ser framöver.

Med vänliga hälsningar,

Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun
Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande i Askersunds kommun
Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun