Artikeln publicerades 20 december 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande med anledning av nedläggning av lokala bankkontor

Med anledning av att både Handelsbanken och Swedbank inom kort överger sina lokalkontor i Hallsberg vill vi som politiska företrädare framföra följande till dessa banker:

Vi förstår att tiderna förändras och att kunderna i allt större utsträckning använder sig av era digitala tjänster, så som ni uppger. Det finns dock många kunder som valt att ha er som bank tack vare att ni finns lokalt och att man känt en trygghet i att kunna få personlig service.

Som kommun har vi blivit kontaktade av både besvikna kommuninvånare och företagare. Vår vädjan från kommunledning till beslutsfattarna för de båda bankerna är att åter överväga ert beslut om stängning där ni lämnar era kunder utan möjlighet till lokal personlig service.

Vi som kommun hade uppskattat en dialog med er banker för att kunna diskutera hållbara framtida lösningar för våra kommuninvånare och företagare. Nu ställs vi inför fullbordat faktum vilket är väldigt tråkigt.

Magnus Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

magnus.andersson@hallsberg.se

0582-68 52 50

Ulrika Björklund (M)
Oppositionsråd

ulrika.bjorklund@hallsberg.se

0582-68 51 62