Artikeln publicerades 15 november 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Spolning av huvudledningar i Hallsberg under vecka 46

Under vecka 46 görs en större förebyggande åtgärd på huvudavloppsledningarna i Hallsberg.

Ledningarna kommer att spolas, sugas och filmas.

När arbetet pågår kommer det att vara stora lastbilar på gatorna och det kommer att låta.

Arbetet kommer att göras i områdena

  • vid Allégatan - Tingsgatan
  • vid avloppsverket
  • under järnvägen mot Farmen/Brunnskullen.

Kontakta tekniska chefen

Niklas Hasselwander
Telefon: 0582-68 51 72
E-post: niklas.hasselwander@hallsberg.se