Artikeln publicerades 17 juni 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt projekt för att utveckla Nära vård som möter invånarnas behov

Pressmeddelande: 2021-04-15.
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska möta invånarnas behov på ett bättre sätt, fortsatt vara av hög kvalitet och effektivt möta den demografiska utvecklingen, krävs en omställning till Nära vård. Nära vård är en nationell omställning, som vi nu startar upp som projekt i Hallsbergs kommun för att utveckla arbetet på lokal nivå.

I Nära vård är det personcentrerade förhållningssättet en grundpelare vilket, kortfattat förklarat, innebär att utgå från invånarens individuella förutsättningar, förmågor och behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Kick off för projektet

För ett par veckor sedan startade projektet upp med en kick off för medarbetarna inom vård och omsorg. Cirka 60 medarbetare var under dagen med digitalt, där det bland annat bjöds på föreläsning från Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Dagens innehåll bestod också bland annat av att

  • diskutera grunden av personcentrerad vård i samband med praktiken
  • utveckla förståelsen kring personcentrerings roll i omställning till Nära vård
  • beskriva dokumentationens roll i omställningen till Nära vård.

I slutet av dagen presenterades hur verksamheten kommer att arbeta vidare med studiecirklar som blir en spännande del av utvecklingsarbetet framöver.

Vill du veta mer om projektet, kontakta:

Clary Starck, verksamhetschef för äldreomsorg
E-post: clary.starck@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 53 57