Artikeln publicerades 21 december 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hallsbergs nya vård- och omsorgsboende har fått ett namn

I somras uppmanades kommuninvånarna att vara med och döpa Hallsbergs nya vård- och omsorgsboende.

Intresset var stort: Hela 52 unika namn skickades in under de fyra veckor det var möjligt att lämna förslag och det var 56 personer som tog chansen att sätta sin prägel på Hallsberg. Nästan samtliga av de inskickade namnen hade anknytning till platsen och naturen.

Social- och arbetsmarknadsnämnden hade alltså ett digert arbete framför sig när det var dags att utse en vinnare under nämndsammanträdet den 16 december.

Valet föll till slut på namnet Blomsterängen.

Blomsterängen är ett namn som passar in i området. Det relaterar till Kullängen och Långängen men har samtidigt sin särprägel. Vi vill rikta ett stort tack till Susanne som skickade in det vinnande namnet.

Vi tackar så klart även alla andra som var med och lämnade förslag. Det är roligt att så många tog sig tid att bidra. Vi trodde aldrig att gensvaret skulle bli så stort och vi är mycket glada

säger Veronica Wallgren (s), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Om det nya vård- och omsorgsboendet

Det nya boendet byggs vid Kullängsområdet, nära vårdcentralen i Hallsberg.

Byggnaden kommer att bestå av 128 lägenheter på 32 kvadratmeter och är ritad av arkitektbyrån Marge Arkitekter. Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats. Boendet ska kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att umgås med andra, såväl inne som ute.

Byggnaden kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir hyresgäst.

Kontakt

Veronica Wallgren (s), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden
0582-68 50 70, veronica.wallgren@hallsberg.se

Clary Starck, områdeschef för SÄBO
0582-68 53 57, clary.starck@hallsberg.se

Tegelbyggnad i två plan med en äng med betande får i förgrunden. Arkitektskiss.
Tegelbyggnad i två plan. Gård med grönska och sittplatser i förgrunden. Arkitektskiss.