Artikeln publicerades 25 september 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolinspektionens beslut har kommit - arbetet för ett bättre studieresultat fortsätter

Beslutet från Skolinspektionen har nu kommit angående en anmälan som gjordes i somras gällande lovskolan i Hallsbergs kommun.   

I somras anmäldes Hallsbergs kommun till Skolinspektionen utifrån synpunkter på hur betygsättningen sköttes i samband med lovskolan. Anmälan handlade om att eleverna hade möjlighet att göra prövningar för att höja sina betyg, och att hur prövningarna var utformade inte var förenligt med skollagen.

- Vi välkomnade Skolinspektionens riktade tillsyn och kände oss trygga med att allt gått rätt till. Nu har vi fått beslutet som visar att lovskolan med tillhörande betygsprövning varit helt i enlighet med skollagen.

Det känns skönt att veta att vi kan arbeta vidare för att hjälpa våra elever till ett bättre studieresultat, säger Siw Lunander, ordförande i bildningsnämnden och Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen.

Kontakt för mer information
Siw Lunander, ordförande i bildningsnämnden
Telefon: 0582-68 52 82

Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen
Telefon: 0582-68 53 40