Artikeln publicerades 25 september 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolinspektionens beslut har kommit - arbetet för ett bättre studieresultat fortsätter

Beslutet från Skolinspektionen har nu kommit angående en anmälan som gjordes i somras gällande lovskolan i Hallsbergs kommun.   

I somras anmäldes Hallsbergs kommun till Skolinspektionen utifrån synpunkter på hur betygsättningen sköttes i samband med lovskolan. Anmälan handlade om att eleverna hade möjlighet att göra prövningar för att höja sina betyg, och att hur prövningarna var utformade inte var förenligt med skollagen.

Vi välkomnade Skolinspektionens riktade tillsyn och kände oss trygga med att allt gått rätt till. Nu har vi fått beslutet som visar att lovskolan med tillhörande betygsprövning varit helt i enlighet med skollagen.

Det känns skönt att veta att vi kan arbeta vidare för att hjälpa våra elever till ett bättre studieresultat

säger Siw Lunander, ordförande i bildningsnämnden och Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen.

Kontakt för mer information
Siw Lunander, ordförande i bildningsnämnden
Telefon: 0582-68 52 82

Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen
Telefon: 0582-68 53 40