Artikeln publicerades 28 januari 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktig information till allmänheten: Fastigheter på Torngatan och Tallgatan i Vretstorp har fortsatt kokningskrav. Dricksvattnet går bra att dricka för övriga fastigheter i Vretstorp och Viby krog.

Dricksvattnet går nu att dricka i Vretstorp och Viby krog. Fastigheter på Torngatan och Tallgatan har fortsatt kokningskrav.

Efter ett omfattande provtagnings- och utredningsarbete har vi lokaliserat bakterierna till pumpanläggningen som är kopplad till fastigheterna på Torngatan och Tallgatan. Vi har åtgärdat problemet och nu väntar vi på tre godkända vattenprover för att kunna upphäva kokningskravet. Bedömt tidigast onsdag, den 29 januari, har vi svar på de tre provtagningarna.

Boende på Torngatan och Tallgatan i Vretstorp måste fortsätta att koka sitt dricksvatten tills annat meddelas på hallsberg.se. Dricksvattnet går bra att dricka för övriga fastigheter i Vretstorp och Viby krog.

Kontakt

Niklas Hasselwander, teknisk chef i Hallsbergs kommun
Telefon: 0582-68 51 72