Artikeln publicerades 18 juni 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu erbjuder Hallsbergs kommun tillsyn via kamera nattetid inom hemtjänsten

Hallsbergs kommun erbjuder nu tillsyn via kamera nattetid, så kallad e-tillsyn, inom hemtjänsten. Detta innebär i korthet att vi istället för att göra ett fysiskt besök i brukarens bostad, tittar till brukaren digitalt via en kamera som installeras i hemmet. Kameran är bara aktiv då tillsyn sker. Inga bilder på kameran sparas och inget ljud hörs eller spelas in.

Insatsen passar den som har behov av tillsyn på natten, men som lätt blir störd eller känner otrygghet med besök i bostaden. Insatsen är frivillig och går att ansöka om via kommunens biståndshandläggare.

- Att få ett tillsynsbesök utfört via kamera är ett kvalitetshöjande sätt att tillgodose behovet av den trygghet tillsyn ger, utan att bli störd av att någon öppnar och stänger dörren. Det kan också vara skönt att veta att någon tittar till mig, men ändå inte kommer in i lägenheten. Det här är verkligen ett sätt att utföra insatsen med stor hänsyn till den enskildes integritet berättar Anette Söderström som är områdeschef för hemtjänsten i Hallsbergs kommun.

För mer information, kontakta:
Anette Söderström, områdeschef hemtjänst
Telefon: 0582-68 55 04
E-post: anette.soderstrom@hallsberg.se