Artikeln publicerades 13 maj 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Snart färdiga med inspektionen av alla broar i Hallsbergs kommun

Tekniska avdelningen i Hallsbergs kommun har snart inventerat och inspekterat samtliga broar i kommunen. Det som återstår är gång- och cykelbron över resecentrum (även kallad pylonbron) som är svår att inspektera på grund av underliggande järnväg. Den 16 maj kommer vi därför utföra en inspektion av gång- och cykelbron med hjälp av en drönare.

Vi har planerat in drönarinspektionen till den 16 maj mellan klockan 9.00-15.00, med reservdag den 23 maj om det blir dåligt väder vid det första tillfället. Merparten av arbetet kommer att utföras från norra sidan utanför järnvägsspåren. Tågtrafiken kommer inte att störas under inspektionen.

Inventeringen av alla broar påbörjades 2017 i Hallsbergs tätort och fortsatte under 2018 i övriga delen av kommunen. Kommunens broar finns numera med i ett förvaltningssystem som ägs av Trafikverket, Bridge and Tunnel Management.