Artikeln publicerades 6 mars 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det är jag själv som bestämmer hur jag vill få min hjälp utförd

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 6 mars revideras värdighetsgarantierna för särskilt boende i Hallsbergs kommun.

- Det är viktigt att hela tiden jobba med garantierna för att våra äldre ska få bättre möjligheter att påverka när och på vilket sätt saker ska utföras för dem, säger Veronica Wallgren, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, Hallsbergs kommun.

- Mycket kan tyckas vara självklart och stå i socialtjänstlagen, men alla kan ju inte den, så här kommer värdighetsgarantin in och tydliggör och ger också de äldre något extra, förklarar Veronica.

Veronica berättar att värdighetsgarantierna har omarbetats för att bli tydligare, de har också fått ett syfte. Personalen ska arbeta för att du som äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet. All personal ska arbeta enligt värdegrunden och uppfylla garantierna.

- Ett exempel är att vi fortsätter att erbjuda daglig utevistelse och att vi kommer att arbeta intensivare med detta så att vi når målet på 100 procent, då alla mår bra av att komma ut i friska luften. Det är inte det stora som alltid är det viktiga för den enskilde, utan just det lilla, säger Veronica Wallgren.

Kontakt

Veronica Wallgren, ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden,

Telefon: 076-118 64 94

E-post: veronica.wallgren@hallsberg.se