Artikeln publicerades 18 december 2018

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny bygglovstaxa gör det tydligare och rättvisare

 Från och med 1 januari 2019 har Hallsbergs kommun en ny bygglovstaxa.

- Priserna i den nya taxan är satta efter den genomsnittliga arbetstiden för att handlägga respektive typ av ärende, säger Åsa Gunnarsson som är bygglovschef i Kumla och Hallsbergs kommun.

Enkelt att se kostnaden i förväg
Med den gamla taxan räknade vi ut kostnaden utifrån ett antal parametrar. I den nya taxan är det enklare att se direkt vad en ansökan eller anmälan kommer att kosta. Det blir tydligare för våra invånare och mer rättssäkert när vi inte riskerar att beräkna på olika sätt.

Det är arbetstiden för handläggningen som räknas
Där man ser störst skillnad är vid bygglovsansökningar för väldigt stora byggnader. Tidigare beräknade vi priset efter kvadratmeter och för stora byggnader blev det automatiskt dyra bygglov. Men bara för att byggnaden är stor behöver inte det betyda att ärendet är mer komplicerat att handlägga, och det märks i den nya taxan. Nu betalar man för den faktiska arbetstiden för vår handläggning, förklarar Åsa Gunnarsson.

Många kommuner gör på samma sätt
Den nya bygglovstaxan är utformad utifrån hur SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar att vi ska arbeta utifrån PBL (Plan- och bygglagen), och det är många kommuner som börjar följa den rekommendationen.

Kontakt
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Telefon: 019-58 00 00
E-post: asa.gunnarsson@kumla.se