Kommunstyrelsen

Se kommunstyrelsens ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Det här gör kommunstyrelsen

  • Ansvarar för leda och samordna kommunens verksamhet.
  • Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott. Utskottet förbereder frågor inför kommunstyrelsens sammanträden. Det har i viss mån också fått delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd.

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsen stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Kommunstyrelsen

Magnus Andersson (S), ordförande
Ulf Ström (S), förste vice ordförande
Ulrika Björklund (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Christina Johansson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Oscar Lundqvist (SD)
Jimmy Olsson (SD)

Ersättare

Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Christian Selg Enander (S)
Peter Hörlin (S)
Peter Tillman (V)
Helén Svensson (MP)
Gösta Hedlund (C)
Anna Eriksson (C)
Calin McQuillan (M)
Rikard Bergström (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jane Svedhjelm (PO)
Viktoria Svanberg (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd

Magnus Andersson (S), ordförande
Siw Lunander (S), förste vice ordförande
Anders Lycketeg (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Ulrika Björklund (M)
Oscar Lundqvist (SD)

Protokoll

2022

2021

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kallelser

2022

2021

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

8

08.30

April

5

08.30

Maj

31

08.30

September

13

08.30

Oktober

11

08.30

November

15

08.30

December

6

08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.