Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 7 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Ordförande och ledamöter

Kommunfullmäktige

Ordförande

Theres Andersson (S), ordförande

Peter Björk (S), förste vice ordförande

Jimmy Olsson (SD), andre vice ordförande

Ledamöter

Socialdemokraterna

Magnus Andersson

Siw Lunander

Henrik Axelsson

Christina Johansson

Ulf Ström

Veronica Wallgren

Hans Karlsson

Victoria Rydén

Thomas Larsson

Christel Forsberg

Peter Hörlin

Lillemor Pettersson

Conny Larsson

Jessica Erichsen

Christian Selg Enander

Sverigedemokraterna

Oscar Lundqvist

Elin Jensen

Dan Fredriksson

Benny Albertsson

Viktoria Svanberg

Martin Albertsson

Matilda Konkel

Per Sundevall

Johnny Ring

Moderata samlingspartiet

Rikard Bergström

Lennart Pettersson

Olle Isacsson

Torbjörn Appelqvist

Malin Karlsson

Ann-Christine Appelqvist

Andreas Zakrisson

Centerpartiet

Gösta Hedlund

Inger Hellqvist

Sverker Dahlander

Ann-Sofie Johansson

Vänsterpartiet

Tryggve Thyresson

Veronica Löfling

Kristdemokraterna

Martin Pettersson

Vakant

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

Politiskt oberoende

Ulrika Björklund

Ersättare

Anders Sigurdsson (S)

Magnus Fahlström (S)

Ewa-Rosa Sliwinska (S)

Tomas Wetterberg (S)

Emma Gustafsson (S)

Andreas Svahn (S)

Matilda Ernkrans (S)

Joakim Hedelind (S)

Lotta Öhlund (S)

Pierre Weigl (SD)

Mattias Vikingsvärd (SD)

Ted Andersson (SD)

Linda Olsson (SD)

Joakim Rosén (SD)

Anders Karlsson (M)

Ågot Nordin (M)

Sawpon Reza (M)

Jan Karlsson (M)

Anders Lycketeg (C)

Laura Hedlund (C)

Peter Tillman (V)

Göril Thyresson (V)

Gert Öhlin (L)

Jaana Storsveden (L)

Helén Svensson (MP)

Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Mandatfördelning

Socialdemokraterna: 17 mandat.

Sverigedemokraterna: 10 mandat.

Moderaterna: 8 mandat.

Centerpartiet: 4 mandat.

Vänsterpartiet: 2 mandat.

Kristdemokraterna: 2 mandat.

Liberalerna: 1 mandat.

Miljöpartiet: 1 mandat.

Protokoll

2024

Ingen information tillgänglig

2023

2022

2021

2020

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Kallelser

2024

2023

2022

2021

2020

Sammanträdestider

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

26 februari

April

22 april

Juni

10 juni

September

23 september

Oktober

21 oktober

November

18 november

December

16 december

Webbsändning

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person. Till exempel till ordföranden i en nämnd eller till oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.