Artikeln publicerades 14 juni 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inbjudan till markägarmöte om VA-utbyggnad i Kävestakorset

Hallsbergs kommun bjuder in berörda markägare till ett markägarmöte om utbyggnaden av spill- och dricksvatten i Kävestakorset.

Mötet syftar till att diskutera markavtal, planerade ledningssträckor, tidplan och arbetet som ska utföras. Har ni arrenderat ut marken, bjud gärna in arrendatorn.

Agenda för mötet

  • Var är vi i projektet?
  • Redogörelse tänkta alternativ för ledningarnas sträckning
  • Avtal
  • Tidplan
  • Frågestund

Tid och plats

Tid: tisdagen den 20 juni klockan 18.00

Plats: matsalen i Sköllersta skola
Sockenvägen 18, 697 74 Sköllersta

Kontakt

Givetvis är ni välkomna att kontakta oss om det är något ni undrar.

VA-ingenjör: Suzana Madzo, telefon: 0582-68 51 51,
e-post: suzana.madzo@hallsberg.se

Underkonsult: Sandra Mattsson, telefon: 010-505 67 75,
e-post: sandra.mattsson@afry.com

Med vänliga hälsningar,
Hallsbergs kommun