Artikeln publicerades 22 mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu pågår sandupptagning i Hallsbergs tätort

Arbetet med sandupptagningen i Hallsbergs kommun startar med genomfartsleder och gång- och cykelvägar. Därefter fortsätter vi i villaområden och lokalgator.

Turordningen är följande:

  • Vretstorp
  • Östansjö
  • Sköllersta
  • Pålsboda
  • Hjortkvarn - Björnhammar
  • Hallsbergs tätort

Ibland blir det förseningar i tidplanen, till exempel om maskiner och fordon går sönder och måste repareras, eller om det regnar mycket då det blir för blött för att sopa.

Viktigt att tänka på

För att arbetet med sandupptagningen ska gå så bra och smidigt som möjligt, och för att vi ska kunna hålla tidsplanen är det viktigt att

  • du som villaägare tänker på att i god tid sopa ned sanden från trottoaren utanför din fastighet ned på gatan
  • vara noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på gatan där du brukar stå. Om du har garage eller infart underlättar du för oss om du parkerar där.