Artikeln publicerades 21 februari 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppna föreläsningar av Suicide Zero.

Som en del i förebyggande arbete mot självmord finns nu olika kostnadsfria föreläsningar av Suicide Zero.

Livsviktiga snack riktar sig till föräldrar och handlar om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet och skapa närmare relationer.

Våga fråga riktas riktar sig till alla personer som är 18 år och uppåt. Föreläsningen handlar om fakta och myter kring självmord, varningssignaler och vikten av att förmedla hopp.

Information om föreläsningarna och anmälan: