Artikeln publicerades 16 februari 2023

Ett steg närmare till att kvarteret Berg i Hallsberg ska kunna bebyggas

Ett efterlängtat projekt kan snart bli verklighet. Idag beslutade Hallsbergs kommun om tilldelning av markanvisning för kvarteret Berg i centrala Hallsberg. Fem olika företag lämnade i sensommar/höst in förslag till utformning av hur man önskar bebygga kvarteret Berg. Ett av företagen har idag tilldelats markanvisningen för att uppföra flerfamiljshus på den lediga tomten.

Skissbild över kvarteret Berg i Hallsberg: Clarus Arkitekter AB

Skissbild: Clarus Arkitekter AB på uppdrag av InnoBo Utveckling AB.

Det företag som lämnade in det bästa helhetsförslaget för kvarteret Berg är InnoBo Utveckling AB och är ritat av Clarus Arkitekter AB.

Det känns glädjande att flera företag visat intresse för denna centrala markanvisning. Det visar på att Hallsbergs kommun är en attraktiv kommun att bygga i och inte minst leva och bo i,

säger Magnus Andersson som är kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun.

Markanvisningsavtal för kvarteret Berg i centrala Hallsberg

Ett markanvisningsavtal upprättas som ger InnoBo Utveckling AB ensamrätt till fastigheten för att under 8 månader projektera och marknadsföra bostäderna. Därefter fullföljs köpet av fastigheten.

Förslaget innebär ett tillskott på cirka 50 lägenheter i bostadsrättsform, alternativt hyresrättsform i kvarteret Berg på Allégatan i centrala Hallsberg.

Förslaget innebär centralt belägna lägenheter i olika storlekar. Företaget väljer även att erbjuda de boende gemensamhetsutrymmen samt övernattningslägenhet, vilket underlättar för många när de väljer att sälja sin villa eller större lägenhet.

Denna byggnation kommer bidra till en samlad kvartersbild där även norra fasadsidan ger Västra Storgatan en spännande gestaltning,

säger Magnus Andersson.

Kontakt för mer information

Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0582-68 52 50

Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0582-68 51 55