Artikeln publicerades 12 december 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vill du ha mer social samvaro och bli mer aktiv? Sök till Seniorkraft senast den 5 januari!

Vill du bli mer aktiv? Upplever du dig ensam? Önskar du social samvaro? Då borde du söka till Seniorkraft senast den 5 januari.

Som deltagande får du:

  • kunskap om din hälsa
  • 15 stycken prova på-aktiviteter
  • social samvaro.

Säkra din plats i vår

Anmäl ditt intresse genom att

Lämna formuläret senast den 5 januari 2023.

Om Seniorkraft

Det övergripande syftet med Seniorkraft är att genom samverkan stärka ett hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern via de fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande; goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och stöd samt meningsfull tillvaro.

Seniorkraft är ett samarbete mellan Hallsbergs kommun, Sydnärkes folkhälsoteam, Region Örebro län. SISU Örebro län och Capio.

Vill du veta mer?

Hämta din broschyr på

  • Dagcentralen Åsen, Västra Storgatan 13 i Hallsberg
  • Dagcentralen Knuten, Nytorgsgatan 6 - 8 i Hallsberg
  • Capio vårdcentral Hallsberg, Långängsvägen 11 i Hallsberg

Kontakta Sydnärkes folkhälsoteam för mer information

E-post: sydnarkesfolkhalsoteam@lekeberg.se