Artikeln publicerades 18 november 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi minskar elanvändningen tillsammans

Energisituationen är kraftigt ansträngd och vi alla måste hjälpas åt för att minska vår energianvändning. Hallsbergs kommun gör flera åtgärder. Ditt bidrag är också viktigt, varje liten förändring räknas. Tillsammans kan vi bidra till att alla får lägre elpriser och att vi minskar risken för elbrist.

Energisituationen är kraftigt ansträngd i Sverige och Europa. Elpriserna är höga och det är risk för elbrist i vinter. Medlemsländerna i EU har kommit överens om att minska elförbrukningen. Energimyndigheten uppmanar alla att bidra för att tillsammans hjälpas åt. Varje liten förändring gör skillnad och bidrar i stort.

Hallsbergs kommun gör flera förändringar, stora som små, för att bidra till en minskad elanvändning. Vi fortsätter också att följa utvecklingen och ser löpande över vilka åtgärder som är möjliga att göra.

Alla möjliga åtgärder bedöms utifrån aspekterna

  • trygghet
  • folkhälsan
  • de möjliga effekterna.

Tillsammans kan vi alla bidra.

Det här gör kommunen för att bidra till en minskad energianvändning

Alléhallen

Utomhusbassängen vid Allébadet är en stor energislukare och kommer stängas av. I övrigt påverkas inte badet.

Bastun i Alléhallen kommer att vara avstängd fram till klockan 14.00 på vardagar, den är sedan i gång till stängning. På helgerna kommer den att vara i gång som vanligt: från 10.00 – 15.30.

Utomhusbelysning

Kommunen har just nu inga planer på att minska utomhusbelysningen men kommer löpande se över drifttider och åtgärder.

Belysning är en viktig faktor för trygghet, speciellt nu under den mörka tiden på året. Om vi skulle minska ner på delar av belysningen kommer det alltid göras med en avvägning utifrån trygghet och säkerhet.

Julbelysning

En stor del av julbelysningen är energisnål LED-belysning. Drifttiderna kommer löpande ses över. Kommunens verksamheter ska i år placera ut julbelysning inomhus sparsamt, för att kunna bidra till trivsel på ett ansvarsfullt sätt.

Belysningen vid konstgräsplanen

Det är bara den belysning som kallas ”träningsspel” som kommer att kunna användas.

Kommunens fastigheter

Ett arbete med att byta ut äldre armaturer mot nya energisnåla pågår sedan tidigare och kommer att fortsätta.

Under hösten har temperaturen och ventilationen i kommunens lokaler justerats och optimerats för en minskad energianvändning.

Det kan du själv göra

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mycket information om vad du som är privatperson kan göra för att energieffektivisera hemma. Du får bland annat också dessa råd:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Om du eldar med ved inomhus

Om du eldar med ved inomhus, så är det viktigt att elda på rätt sätt.
Se vad som gäller om du eldar med ved inomhus.

Få råd från kommunens energi- och klimatrådgivare

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri. Privatpersoner, företag och organisationer kan få rådgivning.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan till exempel ge råd om

  • hög elräkning
  • elavtal
  • byte av uppvärmningssystem
  • solceller
  • energieffektivisering och isolering
  • aktuella bidrag

Läs och se filmer om energi- och klimatrådgivning samt få kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivning. Länk till annan webbplats.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren

Mats Brengdahl
Telefon: 0581-830 47
E-post: mats.brengdahl@sb-bergslagen.se

Hallsbergs kommuns energi- och klimatrådgivare arbetar på Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..