Driftinformation

Här ser du vilka större driftstörningar vi har just nu. Observera att alla driftstörningar inte listas här.

  • Aktuell

    VA-sanering, Kärrsvägen i Pålsboda

    I oktober påbörjades saneringen av ledningsnätet på Kärrsvägen i Pålsboda. Arbetet kommer att pågå till den 13 januari 2021. Asfaltering av gatan planeras ske under hösten/vintern 2021.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.