Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan flera kommuner. Det är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och är en egen juridisk person.

Kommunalförbund som Hallsbergs kommun är medlemmar i

Sydnärkes kommunalförbund

Sydnärkes kommunalförbunds webbplatslänk till annan webbplats

Sydnärkes utbildningsförbund

Sydnärkes utbildningsförbunds webbplatslänk till annan webbplats

Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkårs webbplatslänk till annan webbplats