Brottsförebyggande rådet i Hallsberg, BRÅ

BRÅ är ett samverkansorgan för trygghetsbefrämjande och brottsförebyggande arbete inom Hallsbergs kommun

Ledamöterna i rådet representerar olika samhällsfunktioner som är viktiga för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

I BRÅ ingår representanter från

  • Hallsbergs kommun
  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Hallbo
  • Sydnärkes utbildningsförbund