Artikeln publicerades 20 mars 2023

Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen, tekniska avdelningen.

Fordon 1

Kungjord datum: 2023-03-17

Registreringsnummer: WXK624

Fabrikat: Volvo

Protokollnummer: 2023-105

Urspr. uppställningsplats: Treuddsvägen 45, Sköllersta

Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Fordon 2

Kungjord datum: 2023-03-31

Registreringsnummer: LGH932

Fabrikat: Kabe

Protokollnummer: 2023-101

Urspr. uppställningsplats: Högtorpsgatan 10, Hallsberg

Uppställningsplats: Uppställningsplats 1