Artikeln publicerades 14 februari 2023

Kungörelse om flyttade fordon 2023-02-14


Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen tekniska avdelningen.

Registreringsnummer: LBX608
Fabrikat: Skoda
Protokollnummer: 2023-102
Urspr. uppställningsplats: Kapellgatan 4, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1