Artikeln publicerades 13 februari 2023

Underrättelse om antagen detaljplan - Stocksätter 1:8

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun beslutade den 2023-02-07 att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2023-03-03. Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Antagandehandlingar

Plankarta - Stocksätter 1:8 Pdf, 477.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - Stocksätter 1:8 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Stocksätter 1:8 Pdf, 468.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning - Stocksätter 1:8 Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse - Stocksätter 1:8 Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 509.7 kB, öppnas i nytt fönster.

KS beslut om antagande av detaljplanen Stocksätter 1:8 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.