Artikeln publicerades 20 oktober 2022

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan
Detaljplan för Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-
Falla 1:9 i Hallsberg, Hallsbergs kommun