Artikeln publicerades 17 oktober 2022

Kungörelse om flyttat fordon 2022-10-17

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det tekniska avdelningen.

Om du har frågor om flyttade fordon, ring kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

Fordon 1

Datum för kungörelse: 2022-10-17
Ärendenummer: 2022-121
Registreringsnummer: SJY819
Fabrikat: Mitsubishi
Ursprunglig uppställningsplats: Hardemovägen 5-15, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1