Artikeln publicerades 29 april 2022

Underrättelse - Detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl.,

Detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun beslutade den 2022-04-25 att anta detaljplanen för rubricerat område.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor från den dag då antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Detta innebär att om detaljplanen inte blir överklagad kommer den att vinna laga kraft 2022-05-20.

Detaljplanen blir då juridiskt bindande och styrande vid prövning av lov.

Protokoll antagande - kommunfullmäktige Pdf, 605.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga här på hallsberg.se

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Sanda Madzo, planarkitekt

sanda.madzo@kumla.se

019-58 89 15


Kommunstyrelseförvaltningen