Artikeln publicerades 31 mars 2022

Underrättande om samråd för detaljplanen Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg är utställd för samråd mellan 1 april och 25 april 2022.

Läs mer om detaljplanen Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg