Artikeln publicerades 23 mars 2022

Kungörelse om flyttade fordon 2022-03-23

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift- och serviceförvaltningen tekniska avdelningen.

Datum 2022-03-23
Registreringsnummer: TTT498
Fabrikat: Peugeot
Protokollnummer: 2022-109
Ursprunglig uppställningsplats: Långgatan p-plats långtidsparkering 7 dygn, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2022-03-08
Registreringsnummer: GGU833
Fabrikat: Renault
Protokollnummer: 2022-103
Ursprunglig uppställningsplats: Esplanaden 1, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2022-03-08
Registreringsnummer: TYL687
Fabrikat: Peugeot
Protokollnummer: 2022-104
Ursprunglig uppställningsplats: Esplanaden 1, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1