Artikeln publicerades 15 mars 2022

Underrättelse om granskning av Detaljplanen för området Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 med flera