Artikeln publicerades 21 december 2021

Underrättelse: antagande av Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9

Efter genomförd granskning har ett granskningsutlåtande över inkommande yttranden sammanställts. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna. Planen kommer att behandlas för antagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2021.

Planhandlingar för Hallsbergs-Falla 1:9