Artikeln publicerades 6 december 2021

Kungörelse om flyttade fordon 2021-12-06

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall
och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt
nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har
fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller fordonet
Drift‐ och serviceförvaltningen, tekniska avdelningen.

Datum: 2021‐10‐26
Registreringsnummer: RHH129
Fabrikat: Renault
Protokollnummer: 2021‐122
Ursprunglig uppställningsplats: Trädgårdsgatan/Långängsvägen p‐plats, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2021‐10‐26
Registreringsnummer: ULH512
Fabrikat: Nissan
Protokollnummer: 2021‐123
Ursprunglig uppställningsplats: Trädgårdsgatan/Långängsvägen p‐plats, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2021‐10‐26
Registreringsnummer: BFU902
Fabrikat: Mitsubishi
Protokollnummer: 2021‐119
Ursprunglig uppställningsplats: Köpmangatan 7‐9, Pålsboda, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2021‐10‐26
Registreringsnummer: Okänd
Fabrikat: Chrysler
Protokollnummer: 2021‐120
Ursprunglig uppställningsplats: Köpmangatan 7‐9, Pålsboda, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2021‐11‐11
Registreringsnummer: AUP440
Fabrikat: Volvo
Protokollnummer: 2021‐125
Ursprunglig uppställningsplats: Blåklocksgatan 6, Östansjö
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum 2021‐12‐06
Registreringsnummer: SES420
Fabrikat: 0pel
Protokollnummer: 2021‐124
Ursprunglig uppställningsplats: Lien, Nytorgsgatan, intill hus Norrgårdsgatan 6,
Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1