Artikeln publicerades 22 november 2021

Underrättelse om samråd för detaljplanen för ett område Söder om Tälleleden , del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl.