Artikeln publicerades 22 november 2021

Underrättelse om antagen detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9, förskolan i söder