Artikeln publicerades 26 oktober 2021

Kungörelse om flyttade fordon 2021-10-26

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Drift- och serviceförvaltningen tekniska avdelningen.

Datum: 2021-10-26
Registreringsnummer: RHH129
Fabrikat: Renault
Protokollnummer: 2021-122
Urspr. uppställningsplats: Trädgårdsgatan/Långängsvägen p-plats, Hallsberg Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-10-26
Registreringsnummer: ULH512
Fabrikat: Nissan
Protokollnummer: 2021-123
Urspr. uppställningsplats: Trädgårdsgatan/Långängsvägen p-plats, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-10-26
Registreringsnummer: BFU902
Fabrikat: Mitsubishi
Protokollnummer: 2021-119
Urspr. uppställningsplats: Köpmangatan 7-9, Pålsboda, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-10-26
Registreringsnummer: Okänd
Fabrikat: Chrysler
Protokollnummer: 2021-120
Urspr. uppställningsplats: Köpmangatan 7-9, Pålsboda, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1