Artikeln publicerades 15 april 2021

Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 26 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 april klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Bokslut och årsredovisning 2020 för Hallsbergs kommun och koncernen
  • Delegation av beslutanderätt att meddelaföreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Kallelse kommunfullmäktige 2021-04-26PDF