Artikeln publicerades 19 mars 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kungörelse om flyttat fordon 2021-06-02

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet drift‐ och serviceförvaltningen, tekniska avdelningen.

Kungjord Kungörelse
Datum: 2021-03-19
Registreringsnummer: MDW542
Fabrikat: Mercedes Benz
Protokollnummer: 2021-105
Urspr. uppställningsplats: Kapellgatan 4
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-05-27
Registreringsnummer: FWK141
Fabrikat: Husvagn Adria
Protokollnummer: 2021‐107
Urspr. uppställningsplats: Getingeberg Nytorp 137, Vretstorp
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-05-27
Registreringsnummer: EGB436
Fabrikat: VW Skåp
Protokollnummer: 2021‐108
Urspr. uppställningsplats: Hardemovägen 5‐15, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1

Datum: 2021-06-02
Registreringsnummer: TBX 027
Fabrikat: Renault
Protokollnummer: 2021‐114
Urspr. uppställningsplats: Norrgårdsgatan 1, Hallsberg
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1