Artikeln publicerades 19 mars 2021

Kungörelse om flyttat fordon 2021-03-19

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det TF Gata och Trafik.

Kungjord Kungörelse
Datum: 2021-03-19
Regnr: MDW542
Fabrikat: Mercedes Benz
Protokollnummer: 2021-105
Urspr. uppställningsplats: Kapellgatan 4
Uppställningsplats: Uppställningsplats 1