Artikeln publicerades 4 februari 2021

Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 15 februari

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 februari klockan 18:30 i Alléskolans aula, Hallsberg.

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtkö
  • Försäljning av fastigheten Ängen 4

Kallelse kommunfullmäktige 2021-02-15PDF