Artikeln publicerades 19 maj 2020

Bildningsnämndens sammanträde 2020-05-19, § 68 omedelbar justering