Artikeln publicerades 12 mars 2020

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars är inställt

Kommunfullmäktige ställer in sitt sammanträde som skulle ha hållits måndagen den 23 mars klockan 18:30 på Folkets Hus i Östansjö.

De ärenden som skulle ha behandlats på sammanträdet tas istället upp på nästa kommunfullmäktigesammanträde.