Artikeln publicerades 22 januari 2020

Kungörelse: Grannehörande för bygglovsansökan på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1.

Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation av omlastningsstation för hushållsavfall har inkommit till Hallsbergs kommun. Omlastningen är tänkt att placeras på fastigheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Ärendenummer: 2019/M1102.

Har ni synpunkter på den aktuella byggnationen eller vill ta del av bygglovshandlingar kontakta bygglovsenheten i Kumla via servicecenter på 019-58 80 00 eller bygglovsenheten@kumla.se.