Artikeln publicerades 7 juni 2019

Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 10 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 juni klockan 18:30 i Alléskolans aula

Ur dagordningen:

  • Allmänhetens frågestund
  • Uppvaktning av medaljörer
  • Revidering av samtliga nämnders reglementen
  • Gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022