Artikeln publicerades 14 maj 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Val till Europarlamentet 2019

Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europarlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08.00 måndagen den 27 maj 2019.

Länsstyrelsen i Örebro län