Artikeln publicerades 25 april 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kungörelse om flyttade fordon 2019-04-25

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av
fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag
eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren
underrättats, tillfaller det Tekniska avdelningen.

Ärendenummer: 2019‐115
Registreringsnummer: TJP449
Fordonstyp: Personbil
Fabrikat: SUZUKI LIANA 5D 1,6
Ursprunglig uppställningsplats: Skolvägen 2, Pålsboda
Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

Ärendenummer: 2019‐116
Registreringsnummer: ROK186
Fordonstyp: Personbil
Fabrikat: SAAB 9‐5 AERO 4D
Ursprunglig uppställningsplats: Stensbovägen 8, Pålsboda
Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

Ärendenummer: 2019‐117
Registreringsnummer: SFW741
Fordonstyp: Personbil
Fabrikat: FORD BWY MONDEO
Ursprunglig uppställningsplats: Norra storgatan 12, Pålsboda
Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

Ärendenummer: 2019‐118
Registreringsnummer: USX957
Fordonstyp: Personbil
Fabrikat: SAAB 9-5 LINEARSPORT SPUrsprunglig
uppställningsplats: Norra promenaden 21, Pålsboda
Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Hallsbergs kommun, telefon: 0582‐68 50 00.