Artikeln publicerades 14 mars 2019

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kungörelse om flyttat fordon 2019-03-13

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det tekniska avdelningen.

Ärendenummer: 2019-111

Registreringsnummer: DXW929

Fordonstyp: Personbil

Fabrikat: VOLVO L + 850 (1997)

Ursprunglig uppställningsplats: Folkasbovägen 4, Pålsboda

Uppställningsplats: Östanfallagatan 2, Östansjö