Beställ betyg och klasslistor

Beställ betyg eller klasslista från kommunens arkiv.

Om du gått i skolan i någon av kommunens orter är det troligt att ditt betyg finns i kommunens arkiv. Du beställer betyg eller klasslista genom webbformuläret på den här sidan.

Beställningsformulär

Vi skickar betyget eller klasslistan till dig med e-post. Om du vill ha betyget eller klasslistan skickad till dig via post måste du fylla i din postadress.

Fälten som är markerade med svart stjärna (*) måste fyllas i.

Jag vill beställa * (obligatorisk)
Jag vill beställa












Behöver bara fyllas i om du bytt namn



Årskurs och beteckning, till exempel 9A.


För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontakta Sydnärkes arkivenhet

E-post: arkiv@lekeberg.se
Telefon: 0585-489 70

Rebecca Gustafsson, arkivhandläggare
Telefon: 0585-489 81
E-post: rebecca.gustafsson@lekeberg.se

Andreas Ek, arkivarie
Telefon: 0585-487 18
E-post: andreas.ek@lekeberg.se

Willy Ahlstrand, arkivarie
Telefon: 0585-487 53
E-post: willy.ahlstrand@lekeberg.se

Sydnärkes arkivenhet är ett samarbete mellan kommuner och kommunalförbund i Sydnärke. Personalen arbetar i Lekebergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.